Tilløbet

Startposition

* Startpositionen vælges omhyggeligt

* Kroppen skal være afslappet

* Fødderne skal pege i den retning du vil kaste, mærket

* Hold fødderne nogenlunde samlet

* Bøj overkoppen en anelse frem

* Hold den højre albue ind mod højre hofte

* Bøj let i knæene

* Hold højre skulder let løftet

* Hold vægten på venstre fod

*Kuglen skal understøttes af begge hænder, men mest af venstre hånd

* Placer kuglen i den højde, der passer til dit sving

* Placer kuglen i en lige linie med din skulder

* Grebet skal være med strakt og fast håndled

* Placer tommelfingeren i kl. 11

* Placer fingrene mellem kl. 4 og kl. 5

* Fasthold den fingerposition i hele svinget

* Plager pegefingeren og lillefingeren hvor det passer dig bedst

Tilløbet

Nedenstående beskrivelse er for højrehånds spillere.

Afsæt med kuglen

* Kuglen skubbes væk i en lige linie mod mærket

* Begge hænder undersstøtter kuglen ved afsættet

* Første skridt skal ske sammen med afslættet med kuglen

Svinget

* Svinget skal være een fortsat flydende bevægelse

* Svinget skal ske frit, ikke med muskler og forceret

* Vægten af kuglen skal bestemme hastigheden i svinget

* Vægten af kuglen skal bestemme højden på bagsvinget

* Den højre albue skal være strakt (låst) under svinget

* Hastighede på svinget bestemmer hastigheden på skridtene

* Den højre skulder skal forblive i samme position som pendulsvingets drejningspunkt

* Svinget skal være en lige linie mod målet, mærket

* Grebet skal være fast under svinget

* Tommelfingeren og fingrene skal være placeret i slip-positionen (kl. 11, og kl. 4-5)

* Håndledet skal være fast i hele svinget

* Venstre arm sørger for balance under svinget

Skridtene

* Skridtene skal være een fortsat, flydende bevægelse

* Hastigheden på skridtene skal tilpasses hastigheden på svinget

* Skridtene skal være i så lige en linie som muligt med så lille afdrift som muligt

* Knæene skal være let bøjede under skridtene

* Anvend det antal skridt, der passer til dig

* Timing, rytme og tempo i skridtene skal være den samme hver gang

* Overkroppen skal læne en anelse forover under skridtene

* I sidste skridt skal venstre fod glide let, ikke stoppe med et ryk

* Glide foden skal pege lige frem

Kugle slippet

* Kroppen skal være velafbalanceret ved slippet

* Knæet på glidefoden skal være bøjet

* Den venstre arm skal være ud fra kroppen og hjælpe med balancen

* Tåen på den glidende venstre fod, venstre knæ og venstre skulder skal være på linie over hinanden

* Højre fod skal være bag kroppen for at holde balancen

* Kuglen skal først rulle af tommelfingeren på en naturlig måde

* Kuglen skal derefter rulle af fingrene på en naturlig måde

* Behold tommelfingeren placeret på kl. 11

* Behold fingerene på kl. 4-5 positionen

* Behold fingrene lukket indad gennem slippet og når du fører armen igennem

* Kuglen afleveres i en lige linie imod målet, mærket

Armen føres igennem

* Armen føres igennem ved at fortsætte svinget

* Armen føres lige frem mod målet

* Armen føres mindst op til skulderhøjde eller højere.

Tegningen ovenover markerer systemet i tilløbet.

1. skridt: Koncentration. Første skridt med højre fod. Skridtet skal nærmest være slæbende.

Bemærk at fødderne ikke på noget tidspunkt må løftes højt over gulvet.

2. skridt: Venstre fod føres frem og hele kropsvægten lægges over den.

3. skridt: Højre fod er nu igen forrest og bærer hele kroppens vægt.

Mod slutningen af skridtet begynder du at bøje kroppen forover.

4. skridt: Nu føres venstre fod frem i glidende bevægelse, samtidig med at kuglen afleveres.

Armen fortsætter, efter at kuglen er sluppet, i en glidende, fremad/opadgående bevægelse.

Kilde Danmarks Bowling Forbunds profil-gruppe